Úvod

Společnost ECenviconsult, s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2000. Obory činnosti jsou voda a životní prostředí. Společnost rovněž působí jako dodavatel technologických částí staveb, sloužících k tvorbě a ochraně životního prostředí.

Rozsah činností

  • Studie a projektové dokumentace všech stupňů kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodů a malých vodních nádrží a protipovodňových opatření
  • Optimalizace a hodnocení stávajících provozů čistíren odpadních vod
  • Provozování čistíren odpadních vod a kanalizací
  • Zpracování provozní dokumentace
  • Dodávky technologických částí čistíren odpadních vod
  • Finanční inženýrská činnost
  • Zpracování finančních projektů

Představení společnosti

Společnost ECenviconsult, s.r.o.  v roce 2000 prakticky převzala portfolium činnosti fyzické osoby, RNDr. Igora Rusníka, Ph.D. s praxi v oboru projektování vodohospodářských staveb od roku 1990. Za dvacetileté období činnosti se  společnost vypracovala na přední projektovou organizaci v daném oboru na území Jihomoravského kraje, společnost působí také v krajích Pardubický, Vysočina a Zlínský. Nejdůležitějším zákazníkem společnosti je komunální sféra. Akce ČOV Adamov, ČOV Opatovice a ČOV a kanalizace Holasice, které byly realizovány na základě projektové dokumentace ECenviconsult, byly oceněny stavbou roku Jihomoravského kraje, které pořádá Jihomoravské stavebení sdružení.



Kontakty
Emailová adresa: info@ec-enviconsult.cz Telefon: +420 549 249 359 Webové stránky: www.ec-enviconsult.cz